Hrvatski jezični portal

brȁga

brȁga ž 〈D L -i, G mn brȃgā〉

Definicija
pom. uređaj koji se upotrebljava pri prekrcaju tereta u luci, izrađen je od konopa ili lanca
Etimologija
tal. braga, bragagna