Hrvatski jezični portal

ùskisnuti

ùskisnuti () svrš.prez. ùskisnēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. ùskisao/ùskisla ž

Definicija
1. djelovanjem zraka stvoriti previše kiseline i ukvariti se
2. narasti uslijed vrenja; nadoći, nabujati (o tijestu)