Hrvatski jezični portal

ȕtvara

ȕtvara ž

Izvedeni oblici
jednina
N utvara
G utvare
D utvari
A utvaru
V utvaro
L utvari
I utvarom
množina
N utvare
G utvara
D utvarama
A utvare
V utvare
L utvarama
I utvarama
Definicija
1. avet, priviđenje, sablast
2. maštanje; plod mašte, fikcija
3. žarg. onaj koji sebi umišlja da mnogo vrijedi, koji se pravi važan