Hrvatski jezični portal

bùkoč

bùkoč m

Definicija
zool. ptica grabljivica (Pandion haliaetus) iz porodice sokolovki (Pandionidae), hrani se ribom; orao ribar, riječni (morski) orao