Hrvatski jezični portal

agrotèhnički

agrotèhnički pril.

Definicija
na agrotehnički način, kao agrotehničari