Hrvatski jezični portal

vȕna

vȕna ž

Izvedeni oblici
jednina
N vuna
G vune
D vuni
A vunu
V vuno
L vuni
I vunom
množina
N vune
G vuna
D vunama
A vune
V vune
L vunama
I vunama
Definicija
1. gusta, mekana i (češće) kovrčasta dlaka koja raste na koži ovce i nekih drugih životinja [strići vunu; šišati vunu; presti vunu; drndati vunu]
2. meton. a. predivo od te dlake b. (+ potenc.) tvar slična vuni koja se dobiva kemijskim putem
3. žarg. strah, trema [bila mu je vuna; uhvatila ga vuna]
Sintagma
sijerna vuna vuna koja je tek skinuta s ovce i nije prana;
staklena vuna mineralni materijal za izolaciju;
šećerna vuna slatkiš koji se sastoji od šećera i nalikuje nepredenoj vuni
Frazeologija
presti crnu vunu komu pripravljati se za čiju smrt;
tko za tuđom vunom pođe, sam ostrižen kući dođe posl. tko se polakomi na tuđe, često izgubi i svoje;
tuđa ovca ima više vune uvijek nam se čini da je drugi bogatiji itd. i da ima razloga da budemo zavidni
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Vùnarić (Zagreb)
Etimologija
prasl. *vьlna (rus. vólna, polj. wełna), lit. vilna ← ie. *wlh2neh2 (lat. lana, grč. lȇnos)