Hrvatski jezični portal

vukòdlak

vukòdlak m 〈N mn -aci〉

Izvedeni oblici
jednina
N vukodlak
G vukodlaka
D vukodlaku
A vukodlaka
V vukodlače
L vukodlaku
I vukodlakom
množina
N vukodlaci
G vukodlaka
D vukodlacima
A vukodlake
V vukodlaci
L vukodlacima
I vukodlacima
Definicija
1. onaj koji za puna mjeseca poprima izgled i ćud vuka; likantrop
2. zool. morska riba (Lophius piscatorius); grdobina
Etimologija
prasl. *vьlkolakъ (rus. dijal. volkolák, polj. wilkołak) ≃ v. vuk + *lakъ: koža (unakrštanjem s v. dlaka)