Hrvatski jezični portal

àgrārnī

àgrārnī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N agrarni
G agrarnog / agrarnoga
D agrarnom / agrarnome / agrarnomu
A agrarnog / agrarni
V agrarni
L agrarnom / agrarnome / agrarnomu
I agrarnim
množina
N agrarni
G agrarnih
D agrarnim / agrarnima
A agrarne
V agrarni
L agrarnim / agrarnima
I agrarnim / agrarnima
 
srednji rod
jednina
N agrarno
G agrarnog / agrarnoga
D agrarnom / agrarnome / agrarnomu
A agrarno
V agrarno
L agrarnom / agrarnome / agrarnomu
I agrarnim
množina
N agrarna
G agrarnih
D agrarnim / agrarnima
A agrarna
V agrarna
L agrarnim / agrarnima
I agrarnim / agrarnima
 
ženski rod
jednina
N agrarna
G agrarne
D agrarnoj
A agrarnu
V agrarna
L agrarnoj
I agrarnom
množina
N agrarne
G agrarnih
D agrarnim / agrarnima
A agrarne
V agrarne
L agrarnim / agrarnima
I agrarnim / agrarnima
Definicija
koji pripada agraru [agrarna država; agrarna kriza; agrarna politika]; zemljišni
Sintagma
agrarna reforma potezi državne vlasti kojima se nastoji promijeniti vlasništvo nad zemljom; često u značenju razdiobe velikih (često feudalnih i crkvenih) posjeda siromašnim seljacima i bezemljašima;
agrarni maksimum, v. agromaksimum;
agrarni minimum, v. agrominimum;
agrarno pitanje term. problem vlasništva nad zemljom u vrijeme ili nakon većih društvenih promjena