Hrvatski jezični portal

zbrȏj

zbrȏj m 〈G zbrȍja, N mn zbròjevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N zbroj
G zbroja
D zbroju
A zbroj
V zbroju
L zbroju
I zbrojem
množina
N zbrojevi
G zbrojeva
D zbrojevima
A zbrojeve
V zbrojevi
L zbrojevima
I zbrojevima
Definicija
mat. broj koji se dobiva zbrajanjem dvaju ili više brojeva; rezultat, zbir, suma