Hrvatski jezični portal

zavijútak

zavijútak m 〈G -tka, N mn -úci, G zavìjūtākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N zavijutak
G zavijutka
D zavijutku
A zavijutak
V zavijutku / zavijutče / zavijuče
L zavijutkom
I zavijutkom
množina
N zavijuci / zavijutci
G zavijutaka
D zavijucima / zavijutcima
A zavijutke
V zavijuci / zavijutci
L zavijucima / zavijutcima
I zavijucima / zavijutcima
Definicija
1. razg. mjesto gdje što blago mijenja smjer, zavija (rijeka, cesta)
2. izvijen dio čega; vijuga