Hrvatski jezični portal

zȉft

zȉft m 〈N mn zìftovi〉

Definicija
reg.
1. prirodni katran
2. otrovna naslaga koja se stvara od duhanskog dima u čibuku ili cigaršpicu
Etimologija
tur.arap.: smola