Hrvatski jezični portal

bȇrma

bȇrma ž

Definicija
reg. kat. firma, krizma, potvrda
Etimologija
lat.