Hrvatski jezični portal

bȅspotreban

bȅspotreban prid.,

Etimologija
✧ bez- + v. potreba, potreban