Hrvatski jezični portal

bȃst

bȃst ž (samo jd)

Definicija
čupa na rogu jelena i srndaća; čupa, runje