Hrvatski jezični portal

adventìstički

adventìstički pril.

Definicija
kao adventist, na način adventista