Hrvatski jezični portal

arhitektònički

arhitektònički pril.

Definicija
tako da se odlikuje arhitektonikom, tako da ima izraženu arhitektoniku