Hrvatski jezični portal

drȕgojāk

drȕgojāk prid.odr. -ī〉,