Hrvatski jezični portal

žùpan

žùpan m

Izvedeni oblici
jednina
N župan
G župana
D županu
A župana
V župane
L županu
I županom
množina
N župani
G župana
D županima
A župane
V župani
L županima
I županima
Definicija
1. pov. a. onaj koji je na čelu župe, poglavar plemenske države b. seoski glavar; knez
2. onaj koji je na čelu županije (3)