Hrvatski jezični portal

žúpa1

žúpa1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N župa
G župe
D župi
A župu
V župo
L župi
I župom
množina
N župe
G župa
D župama
A župe
V župe
L župama
I župama
Definicija
suncu izložen i od vjetra zaklonjen predio između brda, plodan i dobar za obrađivanje; pitomina, prisoje