Hrvatski jezični portal

žònglēr

žònglēr m 〈G žongléra〉

Izvedeni oblici
jednina
N žongler
G žonglera
D žongleru
A žonglera
V žongleru
L žongleru
I žonglerom
množina
N žongleri
G žonglera
D žonglerima
A žonglere
V žongleri
L žonglerima
I žonglerima
Definicija
1. pov. u srednjem vijeku, putujući pjevač, kazivač i lakrdijaš, preteča trubadura
2. artist koji okretno baca i hvata razne predmete
3. pren. a. onaj koji vrlo spretno barata loptom b. onaj koji spretno prilagođava činjenice, koji se spretno snalazi prema obvezama u društvu
Etimologija
fr. jongleur