Hrvatski jezični portal

žẉrka2

žẉrka2 ž 〈G mn žȕrākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N žurka
G žurke
D žurci / žurki
A žurku
V žurko
L žurci / žurki
I žurkom
množina
N žurke
G žuraka / žurka / žurki
D žurkama
A žurke
V žurke
L žurkama
I žurkama
Definicija
zool. ptica zelenonoga mlakuša (Gallinula chloropus) iz porodice liski