Hrvatski jezični portal

žermìnāl

žermìnāl m 〈G žerminála〉

Definicija
1. sedmi mjesec francuskog revolucionarnog kalendara (od 21/22. ožujka do 18/19. travnja)
2. pov. skraćen naziv za ustanak pariških radnika 12. žerminala (3. travnja 1795)
Etimologija
fr. germinal