Hrvatski jezični portal

žèljeznica

žèljeznica ž

Izvedeni oblici
jednina
N željeznica
G željeznice
D željeznici
A željeznicu
V željeznice / željeznico
L željeznici
I željeznicom
množina
N željeznice
G željeznica
D željeznicama
A željeznice
V željeznice
L željeznicama
I željeznicama
Definicija
prom.
1. a. služba koja se brine o prometu i prijevozu robe i putnika vlakom b. ukupnost javnih prometnih putničkih i teretnih sredstava na tračnicama
2. meton. razg. vlak
Sintagma
cestovna željeznica gradsko ili prigradsko prijevozno sredstvo koje ima bitna svojstva vlaka (za razliku od tramvaja);
šumska željeznica ukupnost uređaja i prijevoznih sredstava za odvoženje drvne građe s radilišta u šumi
Etimologija
v. željezo (analogijom prema njem. Eisenbahn, dosl.: željezni put)