Hrvatski jezični portal

žalòstivōst

žalòstivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N žalostivost
G žalostivosti
D žalostivosti
A žalostivost
V žalostivosti
L žalostivosti
I žalostivošću / žalostivosti
množina
N žalostivosti
G žalostivosti
D žalostivostima
A žalostivosti
V žalostivosti
L žalostivostima
I žalostivostima
Definicija
svojstvo onoga što je žalostivo