Hrvatski jezični portal

budàla

budàla ž 〈G mn budálā〉

Izvedeni oblici
jednina
N budala
G budale
D budali
A budalu
V budalo
L budali
I budalom
množina
N budale
G budala
D budalama
A budale
V budale
L budalama
I budalama
Definicija
onaj koji često nerazumno postupa i izaziva podsmijeh [dvorska budala; umišljena budala]; blesan, glupan
Frazeologija
ispasti budala nesmotrenim postupcima, nespretnom riječju, pogrešnim činom itd. ostaviti dojam budale, postupiti kao budala;
praviti (koga) budalom htjeti koga prevariti na očit način, drskošću;
praviti se budalom pretvarati se da bi bolje prošao, radi koristi pravi se da nešto ne zna ili da mu nije poznato;
teška budala žarg. apsolutna budala, kreten, blesava
Etimologija
tur.arap. budälā̕, 〈mn〉 riječi bädāl: zamjena, (dosl.) onaj koji zamjenjuje stvari