Hrvatski jezični portal

šȕmica

šȕmica m 〈N mn -e〉

Definicija
dem. od šuma, mala šuma [zađe u šumicu podalje od puta]