Hrvatski jezični portal

žȕtokljūn

žȕtokljūn (žutòkljun) prid.odr. -ī〉

Definicija
koji je žutoga kljuna [žutokljuni kos]
Etimologija
✧ žuto- + v. kljun