Hrvatski jezični portal

slòviti

slòviti () nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -vēći, prid. rad. slòvio, gl. im. -vljēnje〉

Definicija
1. arh. govoriti [slovio je na pogrebu]
2. biti na glasu, biti poznat [slovio je kao vrstan stručnjak; slovila je kao časna/poštena žena]