Hrvatski jezični portal

razùlāren

razùlāren prid.odr. -ī〉

Definicija
koji je podivljao; nekulturan, razuzdan