Hrvatski jezični portal

pèōn2

pèōn2 m 〈G peóna〉

Definicija
1. poljodjelac radnik, nadničar u Latinskoj Americi
2. osoba u robovskom odnosu do otplate duga vjerovniku
Etimologija
šp. peón