Hrvatski jezični portal

bȕča

bȕča ž 〈G mn bẉčā〉

Definicija
reg., v. buća