Hrvatski jezični portal

cȇrij

cȇrij m

Izvedeni oblici
jednina
N cerij
G cerija
D ceriju
A cerij
V ceriju
L ceriju
I cerijem
Definicija
kem. element (simbol Ce, atomski broj 58), najrašireniji u skupini lantanoida
Etimologija
lat. cerium