Hrvatski jezični portal

bùtān

bùtān m 〈G butána〉

Izvedeni oblici
jednina
N butan
G butana
D butanu
A butan
V butane
L butanu
I butanom
množina
N butani
G butana
D butanima
A butane
V butani
L butanima
I butanima
Definicija
kem. C4H10, plinoviti ugljikovodik, služi kao gorivo, zemni plin [boca s butanom]
Etimologija
njem. Butan ≃ lat. butyrum: maslac