Hrvatski jezični portal

Caracas

Caracas (izg. kàrakās) m

Definicija
glavni grad Venezuele, 1.290.000 stan., metropolitansko područje 3.373.100 stan.