Hrvatski jezični portal

capsa

capsa (izg. kȁpsa) ž

Definicija
1. vrsta relikvijarija
2. reg. lijes, mrtvački sanduk
3. dio koji se preklapa i na kaputu zatvara (pokriva) džep; klapna
Etimologija
lat.: kutija, ormar ob. za knjige