Hrvatski jezični portal

camera1

camera1 (izg. kȁmera) ž

Definicija
reg. soba
Sintagma
camera di suoga (izg. camera di suȏga) reg. soba ili sobica u kojoj se drži alat, sredstva za čišćenje, krupnije posuđe koje se samo povremeno upotrebljava i sl.; spremište, kamarin, rumplcimer
Etimologija
tal.lat.