Hrvatski jezični portal

Calcutta

Calcutta (izg. kalkȕta) ž

Definicija
grad u SI dijelu Indije, 4.388.300 stan., s predgrađima Velika Calcutta 11.898.000 stan.