Hrvatski jezični portal

CD-ROM

CD-ROM (izg. cȇ dȇ rȏm, sȋ dȋ rȏm prema engl.) m

Definicija
inform. vrsta kompaktnog diska čiji se sadržaj može samo čitati (ne može se brisati niti puniti novim podacima)
Etimologija
engl. Compact-Disk Read-Only-Memory