Hrvatski jezični portal

cartridge

cartridge (izg. kȇrtridž) m

Definicija
inform. kaseta koja predstavlja dodatni modul, utiče se u neki sklop (tinta za pisač, igra na konzolama i sl.)
Etimologija
engl.