Hrvatski jezični portal

Kòcijān

Kòcijān

Onomastika
m. os. ime (svetačkoga podrijetla; kod nas potvrđeno od 13. st., osobito u priobalju; češće u Sloveniji, usp. top. Škocjan), rij.; isto: Kàncijān
pr.: Kàciān (Zagreb), Kàcijān (Zagreb), Kàncijān (Ludbreg, Zagorje, Podravina), Kancìjanić (Istra, Primorje), Kòcijān (1429, Međimurje, Rab, Zagorje), Kocijánčić (380, Poreč, Istra), Kocijánović (Osijek), Kòcjan (Međimurje), Kòcjānčić (Split, Rijeka)
top.: Kàncijanići (zaselak u Istri)
Etimologija
lat. Cantianus