Hrvatski jezični portal

kȉta

kȉta ž 〈G mn kȋtā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kita
G kite
D kiti
A kitu
V kito
L kiti
I kitom
množina
N kite
G kita
D kitama
A kite
V kite
L kitama
I kitama
Definicija
1. cvijeće vezano u snopić; buketić, kitica
2. ukras od niti vezanih na gornjem kraju, a slobodnih na donjem; kićanka
3. pren. retor. više istorodnih stvari koje čine cjelinu
4. žarg. a. arh. zgodna djevojka b. reg. (+ srp.) muški spolni organ
Etimologija
prasl. *kyta (rus. kíta, polj. kita)