Hrvatski jezični portal

kȉšobrān

kȉšobrān m

Izvedeni oblici
jednina
N kišobran
G kišobrana
D kišobranu
A kišobran
V kišobrane
L kišobranu
I kišobranom
množina
N kišobrani
G kišobrana
D kišobranima
A kišobrane
V kišobrani
L kišobranima
I kišobranima
Definicija
1. priručni predmet kojim se štiti od kiše [šestinski kišobran; muški kišobran; ženski kišobran; otvoriti/zatvoriti kišobran]; ambrela, lumbrela, nubrela
2. sistem zaštite na nekom području [nuklearni kišobran]
3. ono što ima nepoželjna svojstva (kao da ima žice kišobrana, npr. pureći batak)
Sintagma
Chamberlainov kišobran (izg. Čèmbrlēnōv kišobran) pol. podr. simbol kapitulantske politike predsjednika britanske vlade N. Chamberlaina u vrijeme prije Hitlerova napada na Čehoslovačku Republiku pred 2. svjetski rat
Etimologija
v. kiša + v. braniti