Hrvatski jezični portal

kȋrīj

kȋrīj m

Definicija
kem. umjetno dobiveni transuranski element (simbol Cm, atomski broj 96), jako radioaktivan
Etimologija
✧ prema M. Curie-Skłodowskoj, v.