Hrvatski jezični portal

arheòloški

arheòloški pril.

Definicija
kao arheolog, na način arheologa [obraditi nalazište arheološki]