Hrvatski jezični portal

kȋr

kȋr m

Definicija
među Grcima i Cincarima na Balkanu, u značenju gospodin, gospodar, ob. kao sastavni dio vlastitog imena [kir-Janja; kir-Geras]
Onomastika
Kirìjak m. os. ime, v. Ćiril
pr. (prema statusu): Kȋr (Požega, Daruvar)
Etimologija
grč. kýrios