Hrvatski jezični portal

klȅn2

klȅn2 m 〈N mn klènovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N klen
G klena
D klenu
A klena
V klene
L klenu
I klenom
množina
N klenovi
G klenova
D klenovima
A klenove
V klenovi
L klenovima
I klenovima
Definicija
zool. grabljiva riba (Leuciscus cephalus), raširena po svim europskim rijekama