Hrvatski jezični portal

klȅn1

klȅn1 m 〈N mn klènovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N klen
G klena
D klenu
A klen
V klene
L klenu
I klenom
množina
N klenovi
G klenova
D klenovima
A klenove
V klenovi
L klenovima
I klenovima
Definicija
bot. stablo (Acer campestre) iz porodice javora (Aceraceae); makljen
Onomastika
pr. (uglavnom etnici): Klȅn (200, Zagorje), Klènjak, Klènovar (Istra), Klènović (130, Velika Gorica), Klenòvšāk (Klenovšȃk) (Pregrada)
mikrotop.: Klȅn (potok, Pazin; zemljište, Požega), Klénak (Dubrovnik, Makarska), Klènīk (Donji Miholjac, Pakrac, Brod), Klénovac (Gospić, Karlovac, Knin, Osijek), Klènova kòsa (Ogulin), Klènovača (brdo, Karlovac; ravan, Pakrac), Klénōvci (Split), Klènovi bȍk (Pakrac), Klènovo (Zagreb)
Etimologija
prasl. *klenъ (rus. klen, polj. klon) ≃ stnord. hlynr, velš. kelyn