Hrvatski jezični portal

klȁft

klȁft m 〈N mn klàftovi〉

Definicija
pov. u starom Egiptu pokrivalo za glavu muškarca; krajevi s obje strane lica trokutasto padaju na ramena
Etimologija
stegip. klft