Hrvatski jezični portal

klȃs

klȃs m 〈N mn klȁsovi, zb. klȃsje〉

Izvedeni oblici
jednina
N klas
G klasa
D klasu
A klas
V klasu
L klasu
I klasom
množina
N klasovi
G klasova
D klasovima
A klasove
V klasovi
L klasovima
I klasovima
Definicija
bot. grozdast cvat kod kojeg na glavnoj osi sjede cvjetovi bez stapki [štur klas prazan, suh klas]; spica
Frazeologija
prazan klas diže glavu prazna glava se lako uznosi, umišljena osoba prazne glave
Onomastika
pr. (nadimačka): Klàsiček (140, Osijek, Krapina, Prigorje), Klásić (1080, Krapina, Zagorje, Prigorje), Klàsićek (Krapina), Klasȉnc (Zagreb, Slavonski Brod, ← slov.), Klàsnetić (Osijek), Klàsnić (510, Velika Gorica, Banovina)
mikrotop. (ob. uzvisine): Klȃsje (zemljište, Požega, Brod)
Etimologija
prasl. *kolsъ (stsl. klasъ, rus. kólos, češ. klas) ≃ alb. kall: klas