Hrvatski jezični portal

komúna

komúna ž

Izvedeni oblici
jednina
N komuna
G komune
D komuni
A komunu
V komuno
L komuni
I komunom
množina
N komune
G komuna
D komunama
A komune
V komune
L komunama
I komunama
Definicija
1. solidarna organizirana grupa ljudi povezana stilom života i pogledima na život [komuna za liječenje ovisnika]; zajednica
2. pov. srednjovjekovni grad oslobođen feudalne ovisnosti i podvrgnut središnjoj vlasti, s administrativno-teritorijalnom samostalnošću
3. administrativno-teritorijalna jedinica lokalne vlasti; općina, usp. komun
Sintagma
Pariška komuna pov. vlast radništva u Parizu (72 dana od 18. 3—28. 5. 1871)
Etimologija
njem. Kommune ← srlat. commune ≃ lat. communis: zajednički, opći ≃ communalis: općinski